บริการแปลภาษากันนาดาทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลภาษากันนาดาทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำตามเอกสารต้นฉบับ กับ NYC Language Institute
แปลภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การศึกษา หรือการเดินทาง การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในทั้งภาษาต้นทางและภาษาปลายทางจะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและถูกต้องแม่นยำ NYC Language Institute เป็นสถาบันแปลภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานและเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลภาษาทุกประเภท

ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา NYC Language Institute สามารถให้บริการแปลเอกสารได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ สัญญา เอกสารทางกฎหมาย บทความวิชาการ ข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน หรือแม้กระทั่งหนังสือและบทประพันธ์ต่างๆ ทีมงานจะแปลเอกสารของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคงรักษาความหมายและรายละเอียดของต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน

นอกเหนือจากบริการแปลเอกสารแล้ว NYC Language Institute ยังให้บริการแปลวาจาสำหรับการประชุม การสัมมนา หรือการนำเสนองาน โดยจัดหาล่ามแปลสดที่มีความชำนาญในหลากหลายสาขา เพื่อให้การประชุมของคุณราบรื่นและไร้อุปสรรคจากข้อจำกัดทางภาษา ทีมงานยังสามารถให้บริการแปลเว็บไซต์ บทบรรยาย และสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อช่วยขยายการรับรู้และการเข้าถึงผลงานของคุณสู่ผู้ชมวงกว้าง

หากคุณต้องการให้เอกสารที่แปลมีความน่าเชื่อถือสูงสุด NYC Language Institute ยังมีบริการรับรองแปลที่ได้มาตรฐาน โดยเอกสารที่แปลจะได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เอกสารของคุณมีน้ำหนักและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน NYC Language Institute พร้อมให้บริการแปลภาษาครบวงจร ทั้งการแปลเอกสาร การแปลวาจา การแปลสื่อ และการรับรองแปล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลภาษาใดก็สามารถวางใจได้ในฝีมือของพวกเราที่จะส่งมอบผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ สร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ภาษากันนาดา

ภาษากันนาดา หรือ ภาษากันนะฑะ เป็นภาษากลุ่มดราวิเดียนที่สำคัญภาษาหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลภาษาทมิฬ-กันนาดา มีผู้ใช้มากกว่า 44 ล้านคนทั่วโลก ส่วนใหญ่พำนักอยู่ในรัฐกรณาฏกะทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็นภาษาราชการของรัฐ ภาษากันนาดายังใช้พูดในบางพื้นที่ของรัฐทมิฬนาฑู เกรละ มหาราษฏระ อันธรประเทศ และกัว รวมไปถึงชุมชนชาวอินเดียพลัดถิ่นในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย


ความสำคัญของภาษากันนาดา:

 • ภาษาราชการ: ภาษากันนาดาเป็นภาษาราชการของรัฐกรณาฏกะ มีผู้ใช้ภาษาประมาณ 45 ล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรในรัฐ


 • ภาษาเก่าแก่: ภาษากันนาดามีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 2,000 ปี มีวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีอันล้ำค่า


 • สื่อการสื่อสาร: ภาษากันนาดาใช้ในการสื่อสารทั่วไป การศึกษา ธุรกิจ การเมือง และสื่อต่างๆ


 • เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ภาษากันนาดาเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของรัฐกรณาฏกะ


 • โอกาสทางธุรกิจ: การเรียนรู้ภาษากันนาดาเปิดโอกาสทางธุรกิจ การท่องเที่ยว และการทำงานในรัฐกรณาฏกะ

ภาษากันนาดา ภาษาเก่าแก่ ภาษาประจำชาติ ภาษาที่มีเอกลักษณ์ ภาษาแห่งวรรณกรรม ภาพยนตร์ และภาษาที่เชื่อมโยงผู้คน การเรียนรู้ภาษานี้เปิดโอกาสทางการศึกษา ธุรกิจ การท่องเที่ยว และช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง

การแปลเอกสารภาษากันนาดามีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:

 • การข้ามพรมแดนทางภาษา: ช่วยให้ผู้คนจากภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบริบทของธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


 • การเข้าถึงข้อมูล: ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่เขียนเป็นภาษาคันนาดา เช่น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ


 • การส่งเสริมความเข้าใจ: ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของเอกสารภาษากันนาดาอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการสื่อสารผิดพลาด และความเข้าใจผิด


2. การส่งเสริมธุรกิจ:

 • การขยายตลาด: ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ในรัฐกรณาฏกะและประเทศที่พูดภาษากันนาดา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยายฐานลูกค้า


 • การสร้างความน่าเชื่อถือ: เอกสารที่แปลเป็นภาษาคันนาดาอย่างมืออาชีพ แสดงถึงความใส่ใจและความเคารพต่อลูกค้า ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ


 • การแข่งขันในตลาดโลก: ในยุคโลกาภิวัตน์ ธุรกิจที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภาษา ย่อมได้เปรียบเหนือคู่แข่ง


3. การอำนวยความสะดวกทางกฎหมาย:

 • การคุ้มครองสิทธิ: เอกสารที่แปลเป็นภาษาคันนาดาอย่างถูกต้อง ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย ปกป้องสิทธิ์ของตนเอง และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม


 • การดำเนินธุรกรรมทางกฎหมาย: เอกสารที่แปลเป็นภาษาคันนาดา จำเป็นสำหรับธุรกรรมทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น การทำสัญญา การซื้อขาย และการลงทุน


 • การลดข้อพิพาททางกฎหมาย: เอกสารที่แปลอย่างชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงต่อข้อพิพาททางกฎหมาย ความเข้าใจผิด และความล่าช้า


4. การเข้าถึงบริการทางการศึกษา:

 • การศึกษาที่มีคุณภาพ: นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการศึกษา เอกสารประกอบการเรียน และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาคันนาดา


 • โอกาสทางการศึกษาที่กว้างขึ้น: นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาคันนาดา


 • การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม: การแปลเอกสารภาษากันนาดา ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศ


5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว:

 • ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี: นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจข้อมูล ป้ายบอกทาง เมนูอาหาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาคันนาดา ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี


 • การดึงดูดนักท่องเที่ยว: เอกสารและข้อมูลการท่องเที่ยวที่แปลเป็นภาษาคันนาดา ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พูดภาษาคันนาดา กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว


 • การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว: นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การแปลเอกสารภาษากันนาดามีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล ประกอบธุรกิจ ศึกษาต่อ ท่องเที่ยว และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการแปลภาษากันนาดา จึงเป็นการส่งเสริมความเข้า


บริการแปลภาษากันนาดา

การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนกลายเป็นสิ่งจำเป็น NYC Language Institute ขอเสนอบริการแปลภาษากันนาดาทุกประเภท ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน เราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

NYC Language Institute มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการแปลภาษากันนาดาที่มีคุณภาพสูงสุด ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ล้วนมีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยและภาษากันนาดาเป็นอย่างดี เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

บริการแปลภาษากันนาดา ของเรารองรับงานแปลหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วรรณกรรม หรือแม้แต่สคริปต์ภาพยนตร์

NYC Language Institute เข้าใจดีว่างานแปลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน require ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น เราจึงมีทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน ถูกต้องตามหลักภาษาและเนื้อหา

บริการแปลภาษากันนาดาของเราจึงครอบคลุมงานแปลหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารธุรกิจ: สัญญา รายงาน บทสรุปทางการเงิน เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง สัญญา หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์: ประวัติผู้ป่วย ผลตรวจวินิจฉัย ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
 • เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร รายงานผลการวิจัย ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว: ใบเกิด ใบสมรส วุฒิบัตร หนังสือเดินทาง ฯลฯ


ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น มีความเชี่ยวชาญในภาษากันนาดาและภาษาไทย เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก

บริการแปลภาษาของเราครอบคลุมภาษาต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น อังกฤษ จีน สเปน ไปจนถึงภาษาน้อยกว่า เช่น กรีก อินโดนีเซีย และละติน นักแปลของเราเป็นเจ้าของภาษาในภาษาเป้าหมาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแปลจะสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม


ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด ล้วนมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ด้านการแปลที่ตรงกับสาขา อีกทั้งยังเชี่ยวชาญภาษาเป้าหมาย มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่แปลออกมานั้นถูกต้อง ตรงตามความหมาย และสื่ออารมณ์ได้อย่างเหมาะสม


รับแปลภาษาจีน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาไทย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาไทย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษากันนาดารับแปลภาษากันนาดา เป็นภาษาลัตเวียบริการรับรองเอกสาร

การติดต่อสื่อสารและธุรกรรมต่างๆ ข้ามพรมแดนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เอกสารสำคัญต่างๆ จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

NYC Language Institute เข้าใจถึงความต้องการนี้ จึงขอนำเสนอบริการรับรองเอกสารครบวงจรจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล

NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุลจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตรงตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

บริการรับรองเอกสารโดย NAATI

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย NYC Language Institute ยังมีบริการรับรองเอกสารโดย NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองคุณสมบัติของนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก NAATI

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public

NYC Language Institute ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารทางการเงิน ฯลฯ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการแปลเอกสาร

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษาโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลออกมาจะมีความถูกต้อง ตรงตามความหมายต้นฉบับ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

บริการรับรองครบวงจร

NYC Language Institute ยังมีบริการรับรอง นักแปลที่ขึ้นทะเบียนสถานทูต Sworn Translation APOSTILLE และอื่น ๆ เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

บริการอื่นๆ

นอกจากบริการรับรองเอกสารแล้ว NYC Language Institute ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น บริการจัดหาล่าม สถาบันสอนภาษา บริการยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก ฯลฯ


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • Line แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
 • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments