สถาบันภาษาเอ็นวายซี บริการแปลทุกภาษาทั่วโลกและรับรองเอกสารอย่างครอบคลุม

สถาบันภาษาเอ็นวายซี เราเป็นผู้นำทางด้านการแปลทุกภาษาทั่วโลก และรับรองเอกสารทุกชนิด ภายใต้ความสามารถของทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลาย


 1. บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลภาษาเอเชีย, ยุโรป, อเมริกา หรือแม้แต่ภาษาที่หาคนแปลได้ยาก เราสามารถจัดการได้ทุกภาษา ด้วยทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์
 2. รับรองเอกสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางกฎหมาย, เอกสารทางการเงิน, หนังสือรับรอง, หรือเอกสารทางการศึกษา เรามีทีมงานที่มีความสามารถในการแปลและรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกชนิด
 3. รับรองเอกสารโดยกงสุลไทยหรือกระทรวงต่างประเทศ  การเตรียมเอกสารสำหรับการรับรองโดยกงสุลและกระทรวงต่างประเทศ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะเจาะจง เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
 4. บริการทนาย Notary Public เรามีทนายความ Notary Public ที่ทำการรับรองเอกสารและรับรองลายเซ็นทุกชนิด สำหรับการใช้งานในภายในและต่างประเทศ
 5. บริการแปลรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เรามีนักแปลที่มีใบอนุญาต NAATI พร้อมให้บริการแปลรับรองเอกสารที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในประเทศออสเตรเลีย
 6. บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลหรือบริษัท เรามีทีมงานที่สามารถทำงานในระดับทั่วโลก เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของคุณ

การแปลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

​1. การแปลตรงตัว (literal translation) หรือการแปลตามตัวอักษร เป็นการแปลโดยพยายามคงความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นยําเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง (Structure) และการใช้คําบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล  การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ สาระข้อเท็จจริง เพื่อจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการนําไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการเป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่างๆก็ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวเช่นกัน

​2. การแปลสรุปความ หรือเอาความ (non-literal translation) การแปลลักษณะนี้ ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมายหรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความหรือตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงรูปคําหรือไวยากรณ์ได้ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับ การแปลลักษณะนี้ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพื่อความบันเทิงผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ทําความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียนและสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ การแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปลนวนิยายเรื่องสั้น นิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์

ลักษณะของภาษาในงานแปลที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

    มีความชัดเจน คือเป็นภาษาที่มีลักษณะกระชับ ไม่ใช้คําที่ไม่จําเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน สลับที่ ใช้ข้อความที่แสดงความคิดได้แจ่มแจ้ง เช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่กํากวมหรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม

    มีความเหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น ถ้าแปลนวนิยายก็อาจใช้สำนวนโวหารเหมาะๆ ให้เกิดภาพพจน์ได้ แต่ถ้าแปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะและลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้คําหรูหราหรือสํานวนอ้อมค้อมแต่อย่างใด
    
    มีความเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและต้องตรงตามต้นฉบับ

    มีความสมเหตุสมผล ในภาษาแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลเท่าๆกับที่ภาษาต้นฉบับมีด้วย

    และเรายังมีบริการ " รับยื่นวีซ่า " สำหรับคนไทยที่ต้องการไปต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก และทุกประเภทวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
   
NYC LANGUAGE INSTITUTE พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 083-2494999, Line Official ID : @NYC168, Email: contact@ilc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ

 


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

 

0 Comments