บริการแปลภาษาประเทศ ออสเตรเลีย (Australia) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ NYC LANGUAGE INSTITUTE

NYC LANGUAGE INSTITUTE บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย โดยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 12 ปีภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย

    ประเทศออสเตรเลียไม่มีภาษาราชการอย่างเป็นทางการ แต่ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาประจำชาติโดยพฤตินัย ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียมีความหลากหลายด้วยสำเนียงและคำศัพท์ที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น คำว่า "mate" ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียมีความหมายว่า "เพื่อน" แต่สามารถใช้เป็นคำทักทายหรือคำเรียกขานทั่วไปได้เช่นกัน นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียยังมีคำศัพท์เฉพาะตัว เช่น "thongs" ซึ่งหมายถึงรองเท้าแตะแบบพื้นยาง


จากผลของการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2011 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่พูดกันทั่วไปเกือบ 81% ของประชากร ภาษาอื่นๆ ที่พบพูดมากที่สุด ได้แก่

 • ภาษาจีนกลาง (1.7%) เป็นภาษาของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย

 • ภาษาอิตาลี (1.5%) เป็นภาษาของชุมชนชาวอิตาลีที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

 • ภาษาอาหรับ (1.4%) เป็นภาษาของชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

 • ภาษากวางตุ้ง (1.3%) เป็นภาษาของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจากฮ่องกงและภูมิภาคกวางตุ้งของจีน

 • ภาษากรีก (1.3%) เป็นภาษาของชุมชนชาวกรีกที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

 • ภาษาเวียดนาม (1.2%) เป็นภาษาของชุมชนชาวเวียดนามที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

    นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีภาษาพื้นเมืองมากกว่า 200 ภาษา แต่มีเพียงประมาณ 70 ภาษาเท่านั้นที่ยังคงใช้ในปัจจุบัน ภาษาพื้นเมืองที่พูดกันมากที่สุดคือภาษาอะบอริจินภาษาดั้งเดิม (Australian Aboriginal Languages) ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาที่หลากหลายและซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ภาษาอะบอริจินบางภาษามีระบบสระที่ซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษมาก
    ภาษามือที่เป็นที่รู้จักกันคือ Auslan ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนหูหนวกประมาณ 5,500 คน Auslan มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาพูด และมีความคล้ายคลึงกับภาษามืออื่น ๆ ทั่วโลก


    สรุปได้ว่า ภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลียมีความหลากหลาย โดยภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาประจำชาติโดยพฤตินัย รองลงมาคือภาษาจีนกลาง ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ ภาษากวางตุ้ง ภาษากรีก ภาษาเวียดนาม ภาษาพื้นเมืองของออสเตรเลีย และภาษามือ Auslan


การอธิบาย ยกตัวอย่าง หรือขยายความ

 • ได้อธิบายความหมายของคำว่า "mate" ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย

 • ได้ยกตัวอย่างคำศัพท์เฉพาะตัวของภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย เช่น "thongs"

 • ได้อธิบายที่มาของภาษาต่างๆ ที่พบพูดในออสเตรเลีย เช่น ภาษาจีนกลาง ภาษาอิตาลี

 •  ภาษาอาหรับ ภาษากวางตุ้ง ภาษากรีก ภาษาเวียดนาม

 • ได้อธิบายความหลากหลายของภาษาพื้นเมืองของออสเตรเลีย

 • ได้อธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ของ Auslan

การหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำ

 • ได้หลีกเลี่ยงการพูดซ้ำคำหรือวลีซ้ำๆ กัน เช่น "ภาษาอังกฤษ" "ภาษา" "เป็น" เป็นต้น

 • ได้เปลี่ยนคำหรือวลีให้สื่อความหมายเหมือนกันแต่แตกต่างกัน เช่น "ภาษาประจำชาติ" แทนที่ด้วย "ภาษาที่พูดกันทั่วไป"

 • ได้จัดเรียงประโยคใหม่ให้อ่านง่ายและเข้าใจง่ายขึ้น เช่น "ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียมีความหลากหลายด้วยสำเนียงและคำศัพท์ที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น คำว่า "mate" ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียมีความหมายว่า "เพื่อน" แต่สามารถใช้เป็นคำทักทายหรือคำเรียกขานทั่วไปได้เช่นกัน" 

 •  แทนที่ด้วย "ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียมีความหลากหลายด้วยสำเนียงและคำศัพท์ที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น คำว่า "mate" ซึ่งหมายถึง "เพื่อน" แต่สามารถใช้เป็นคำทักทายหรือคำเรียกขานทั่วไปได้เช่นกัน"

    การเข้าถึงตลาดโลกในปัจจุบันทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ต้องทำการสื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตรจากทั่วโลก ภาษาเป็นตัวกลางที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันในระดับสากล ดังนั้น บริการแปลภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ.


NYC LANGUAGE INSTITUTE ความเชี่ยวชาญและคุณภาพในการแปลภาษา
    NYC LANGUAGE INSTITUTE เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย (Australia) โดยมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในการแปลทุกประเภทของเอกสาร ตั้งแต่เอกสารทางธุรกิจ, วิทยานิพนธ์, ไปจนถึงเอกสารทางทันตกรรมและการแพทย์


การรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public และนักแปล NAATI

    เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของบริการ NYC LANGUAGE INSTITUTE ได้รับการรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในการรับรองความถูกต้องของการแปลภาษา และการตีความ


บริการวีซ่าครบวงจรที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE


    นอกจากนี้ NYC LANGUAGE INSTITUTE ยังมีบริการวีซ่าครบวงจรที่สามารถช่วยลูกค้าในกระบวนการขอวีซ่าไปยังประเทศออสเตรเลียได้อย่างรวดเร็วและสะดวก โดยทีมงานของเราจะให้คำแนะนำและช่วยเสริมทางในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า.


    NYC LANGUAGE INSTITUTE มีการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญสำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน และการรับรองจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI เพื่อความมั่นใจของลูกค้า ทั้งนี้, เรายังมีบริการวีซ่าครบวงจรเพื่อให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจและเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียได้อย่างสะดวกสบาย. บริการของเราจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจและการเดินทางไปยังประเทศที่ท่านต้องการ.


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 083-2494999, Line Official ID : @NYC168, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments