บริการแปลเอกสารภาษาเปอร์เซีย บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาเปอร์เซีย บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำตามเอกสารต้นฉบับ กับ NYC Language Institute & NAATI Notary Public Serviceการแปลภาษาเป็นทักษะที่สำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องจำเป็น NYC Language Institute เป็นสถาบันชั้นนำที่ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ครอบคลุมภาษาต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงภาษาเปอร์เซียที่หาได้ยาก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

ความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาเปอร์เซียของสถาบันฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากทีมงานนักแปลจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ ศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและภูมิหลังของภาษาเปอร์เซียอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้งานแปลออกมาแม่นยำและถูกต้องตามต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ สัญญา เอกสารทางกฎหมาย บทความวิชาการ งานวรรณกรรม หรือเอกสารประเภทอื่นๆ

นอกจากบริการแปลภาษาเปอร์เซียแล้ว NYC Language Institute ยังให้บริการแปลเอกสารครบวงจรในภาษาอื่นๆ อีกกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก ด้วยมาตรฐานการทำงานในระดับสากล คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพสูงสุด ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา

ไม่เพียงเท่านั้น สถาบันฯ ยังให้บริการรับรองเอกสารสำคัญอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกสารมีน้ำหนักและถูกต้องตามกฎหมาย บริการนี้เป็นที่ต้องการจากหน่วยงานราชการ บริษัท และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการใช้เอกสารในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การศึกษาต่อ การทำงาน หรือการเดินทางข้ามประเทศ

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ยาวนาน และแนวทางการทำงานที่เน้นคุณภาพและความถูกต้องเป็นหลัก NYC Language Institute จึงเป็นสถาบันแปลภาษาที่คุณสามารถไว้วางใจได้ เราทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านภาษาของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลภาษาใดในโลก


บริการแปลภาษาเปอร์เซีย
ภาษาเปอร์เซีย ภาษาที่มีเสน่ห์และทรงพลัง กำลังกลายเป็นภาษาที่สำคัญในเวทีโลก ผู้คนมากมายต่างแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมในประเทศอิหร่านและประเทศที่ใช้ภาษาเปอร์เซีย

NYC Language Institute เข้าใจถึงความต้องการของคุณ เราจึงมอบบริการแปลเอกสารภาษาเปอร์เซียที่ครบวงจร ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานแปลที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของภาษาเปอร์เซีย

เรามีบริการแปลเอกสารภาษาเปอร์เซียหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น:
• เอกสารธุรกิจ: สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารทางการเงิน ใบเสนอราคา รายงาน ฯลฯ
• เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำแถลงการณ์ สัญญาประนีประนอม เอกสารศาล ฯลฯ
• เอกสารทางการแพทย์: ประวัติผู้ป่วย ผลตรวจวินิจฉัย ใบรับรองแพทย์ เอกสารประกันภัย ฯลฯ
• เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ รายงานวิจัย เอกสารทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
• เอกสารส่วนตัว: ใบเกิด ใบสมรส ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

NYC Language Institute มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการแปลเอกสารภาษาเปอร์เซียที่มีคุณภาพสูงสุด ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด และมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 300 ภาษา ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราล้วนผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน มีประสบการณ์สูง และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มั่นใจได้ว่างานแปลของเราจะมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

เรามีบริการแปลเอกสารหลากหลายประเภท เช่น
• เอกสารธุรกิจ: สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารประมูล รายงานผลประกอบการ งบการเงิน ฯลฯ
• เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง คำแถลงการณ์ สัญญาประนีประนอมบัตร ฯลฯ
• เอกสารทางการแพทย์: ผลตรวจวินิจฉัย ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา ฯลฯ
• เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร รายงานผลวิจัย ฯลฯ
• เอกสารราชการ: ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ


รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาเปอร์เซียรับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาลัตเวีย


บริการรับรองเอกสาร
เอกสารต่างๆ กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบธุรกรรม การศึกษา การทำงาน หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศ หลายครั้งเอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับรองความถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ข้อมูล หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง บทความนี้ NYC Language Institute ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการรับรองเอกสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างและเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ

สถานทูตและกงสุล: สถานทูตและกงสุลมีหน้าที่ให้บริการรับรองเอกสารประเภทหนังสือเดินทาง เอกสารราชการ เอกสารทะเบียนราษฎร เอกสารการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคล การรับรองเอกสารโดยสถานทูตหรือกงสุล มักมีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการใช้ประกอบธุรกรรมสำคัญในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการอาจค่อนข้างนาน ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารและจำนวนเอกสารที่ต้องรับรอง

NAATI: NAATI (National Authority for Translation and Interpreting) เป็นองค์กรที่รับรองคุณสมบัติของนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย บริการรับรองเอกสารจาก NAATI มักใช้สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่า การศึกษา หรือการทำงานในออสเตรเลีย เอกสารที่ได้รับการรับรองจาก NAATI จะมีผลเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในออสเตรเลีย


3. ทนาย Notary Public: ทนาย Notary Public หรือ "โนตารี พับลิค" ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ เอกสาร และคำสาบานต่างๆ บริการรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public มักใช้สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน การทำสัญญา หรือการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน เอกสารที่ได้รับการรับรองจากทนาย Notary Public จะมีผลเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก


4. NYC Language Institute: NYC Language Institute นอกเหนือจากการให้บริการสอนภาษาแล้ว ยังมีบริการรับรองเอกสารหลากหลายประเภท เช่น เอกสารการศึกษา เอกสารทะเบียนราษฎร เอกสารราชการ เอกสารทางการเงิน เอกสารการเดินทาง ฯลฯ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ NYC Language Institute มุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


การเลือกใช้บริการรับรองเอกสารที่เหมาะสม:
• ประเภทของเอกสาร: พิจารณาประเภทของเอกสารที่ต้องการรับรอง แต่ละแหล่งบริการมีความเชี่ยวชาญในเอกสารประเภทต่างๆ กัน
• วัตถุประสงค์การใช้งาน: พิจารณาว่าต้องการใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น การยื่นขอวีซ่า การศึกษา การทำงาน หรือธุรกรรมทางการเงิน
• ประเทศปลายทาง: ตรวจสอบว่าเอกสารที่ได้รับการรับรองจากแหล่งใดเป็นที่ยอมรับในประเทศปลายทาง


NYC Language Institute ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับบริการรับรองเอกสารที่ครบวงจร มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
  • Line แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
  • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
  • Tel : 061-9865666
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments