บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา มีความเชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำ กับ NYC Language Institute & NAATI Notary Public ServiceNYC Language Institute & NAATI Notary Public Service เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการแปลเอกสารและการรับรองเอกสารชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเอกสารภาษาต่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเยอรมัน ด้วยทีมงานที่ประกอบด้วยนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา เราสามารถให้บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service ยังให้บริการแปลเอกสารสำหรับภาษาอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลเอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของการแปลภาษา และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกครั้ง

อีกหนึ่งจุดเด่นของ NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service คือบริการรับรองเอกสาร เรามีนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานการแปลและการล่ามในประเทศออสเตรเลีย เอกสารที่ได้รับการแปลและรับรองจะถูกยอมรับอย่างเป็นทางการในหลายประเทศทั่วโลก และบริการรับรองเอกสารจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถานทูต กงสุล Notary Public เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถใช้เอกสารเหล่านั้นเพื่อการศึกษา การทำงาน หรือจุดประสงค์อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการแปลเอกสารและการรับรองเอกสาร NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทั้งบุคคลและองค์กรที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม คุณสามารถวางใจในคุณภาพของ NYC Language Institute

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภาษาและวัฒนธรรม เราเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดอุปสรรคทางภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดอย่างราบรื่น


บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมัน ภาษาที่มีความท้าทายทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ เป็นด่านสำคัญที่หลายคนต้องเผชิญเมื่อต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจ หรือต่อยอดการศึกษาในเยอรมนี NYC Language Institute เข้าใจถึงความท้าทายนี้ จึงมอบบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ รวดเร็ว และ ราคาประหยัด

NYC Language Institute มีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ล้วนผ่านการอบรมและมีประสบการณ์สูงในภาษาเยอรมัน เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น รักษาความหมาย และสื่ออารมณ์ของภาษาต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน

ครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร บริการแปลภาษาเยอรมันของ NYC Language Institute ครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่า เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เว็บไซต์ บทความ คู่มือ รายงาน


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งกีดขวางสำคัญที่หลายคนต้องเผชิญคือ "ภาษา" เอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบสมัครงาน ใบรับรองการศึกษา เอกสารทางกฎหมาย หรือสัญญาธุรกิจ ล้วนจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาที่เข้าใจได้ การแปลเอกสารที่ผิดพลาดอาจสร้างปัญหา ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสทางธุรกิจ หรือแม้แต่สถานะทางกฎหมาย

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ผู้นำด้านบริการแปลภาษา มุ่งมั่นขจัดปัญหาเหล่านี้ ด้วยบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 300 ภาษา ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารธุรกิจ ฯลฯ ด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลัตเวีย


บริการรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร NAATI
การรับรองเอกสารคำแปลจาก NAATI เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารที่แปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)

NAATI เป็นองค์กรอิสระที่ให้การรับรองนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลีย นักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาและทักษะการแปลอย่างเข้มข้น

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองคำแปลจาก NAATI ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารนั้นๆ เช่น หากต้องการใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าหรือเข้าเมืองในประเทศออสเตรเลีย เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองคำแปลจาก NAATI

การรับรองเอกสารจากสถานทูต และกงสุล
การรับรองเอกสารกับสถานทูต และกงสุล เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการในประเทศไทย เพื่อใช้ในประเทศนั้นๆ โดยสถานทูตหรือกงสุลของประเทศนั้นๆ เป็นผู้รับรอง

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกงสุล ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารนั้นๆ เช่น หากต้องการใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าหรือเข้าเมืองในประเทศนั้นๆ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ

การรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public
การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารที่แปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยทนายความที่ผ่านการรับรองจากศาล ทนายความที่ผ่านการรับรองจากศาลจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและทักษะการแปลอย่างเข้มข้น

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองคำแปลจากทนาย Notary Public ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารนั้นๆ เช่น หากต้องการใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าหรือเข้าเมืองในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองคำแปลจากทนาย Notary Public

NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
  • Line แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
  • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
  • Tel : 061-9865666
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments