บริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพ โดย NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service
ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาษาถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การแปลเอกสารที่มีคุณภาพและแม่นยำจึงเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแปลเอกสารและรับรองความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด

NYC มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาษาที่พร้อมรับงานแปลเอกสาร ทุกประเภททั้งเอกสารทางราชการ เอกสารทางกฎหมาย สัญญา เอกสารทางธุรกิจ บทคัดย่อ งานวิจัย เอกสารด้านการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมงานของ NYC Language Institute สามารถแปลงานได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยNotary Public สถานทูต กงสุล NAATI และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของคุณอีกด้วย

สิ่งที่โดดเด่นของ NYC Language Institute คือบริการแปลภาษาอิตาลีระดับมืออาชีพ หากคุณต้องการแปลเอกสารภาษาอิตาลีเพื่อประกอบธุรกิจหรือการศึกษา เรามีนักแปลเจ้าของภาษาอิตาลีที่มีคุณภาพสูง คอยให้บริการแปลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยความรู้ลึกซึ้งในภาษาและวัฒนธรรมอิตาลี เอกสารแปลจะถูกต้องตรงตามความหมายที่ต้องการสื่อสาร พร้อมทั้งมอบงานที่มีคุณภาพในระดับสากลให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากภาษาอิตาลีแล้ว NYC Language Institute ยังให้บริการแปลเอกสารสำหรับภาษาอื่นๆ ทั่วโลกอีกนับร้อยภาษา ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลจากภาษาใด หรือแปลไปยังภาษาใด พวกเขาพร้อมจัดหานักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างครบถ้วน ด้วยระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับเอกสารแปลที่ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นภาษาอิตาลีหรือภาษาอื่นๆ NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนาน NYC จะช่วยให้การสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ข้ามพรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จสู่ระดับสากล


บริการแปลภาษาอิตาลี
NYC Language Institute ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอิตาลี บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมนักแปลมืออาชีพและมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารด้านกฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย NYC Language Institute ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปลและบริการที่รวดเร็วทันใจ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก


บริการรับแปลเอกสารภาษาอิตาลี
NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
 • เอกสารราชการ เช่น ใบรับรองการสมรส ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบอนุญาตขับขี่
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบกำกับภาษี ใบส่งมอบสินค้า
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบเกรด ใบประกาศณียบัตร วิทยานิพนธ์
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสุขภาพ
 • เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายที่ดิน

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารบันเทิง โดยทีมงานนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพและมีประสบการณ์ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลออกมาจะมีความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของภาษาอิตาลี

นอกจากนี้ NYC Language Institute ยังให้บริการรับรองเอกสารภาษาอิตาลีอีกด้วย ทั้งการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุลไทย NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถาบันฯ จะได้รับยอมรับจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีแล้ว NYC Language Institute ยังให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ เช่น
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาไทย
 • ภาษาลาว
 • ภาษาเขมร
 • ภาษาพม่า
 • ภาษามาเลเซีย
 • ภาษาฟิลิปปินส์
 • ภาษาอินเดีย
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาฮินดี
 • ภาษาบังคลาเทศ
 • ภาษาเตลูกู
 • ภาษาทมิฬ
 • ภาษามาลายาลัม
 • ภาษามราฐี
 • ภาษาคุชราต
 • ภาษากันนาดา
 • ภาษาอูรดู
 • ภาษาเบงกาลี
NYC Language Institute เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารภาษาอิตาลีและภาษาอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษา และบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วทันเวลา สถาบันฯ จึงพร้อมให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการรับรองเอกสาร
การรับรองเอกสารจากสถานทูต คือ กระบวนการที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศใดประเทศหนึ่ง รับรองความถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในประเทศอื่นๆ ได้

การรับรองเอกสารจากสถานทูตมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้
 • ช่วยให้เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธเอกสารจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ ในประเทศที่เอกสารนั้นๆ จะนำไปใช้
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารนั้นๆ

ตัวอย่างเอกสารที่มักมีการรับรองจากสถานทูต เช่น
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ใบรับรองสมรส
 • ใบรับรองหย่า
 • ใบรับรองการทำงาน

การรับรองเอกสารจากกงสุลไทย มีความสำคัญต่อคนไทยที่อาศัยอยู่หรือเดินทางไปต่างประเทศ เพราะช่วยให้เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของไทย สามารถนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ โดยประโยชน์ของการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย มีดังนี้

 • ช่วยให้เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของไทย เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย แสดงว่าเอกสารดังกล่าวมีต้นฉบับถูกต้องและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของไทย ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงสามารถนำไปใช้ประกอบการขอวีซ่า เข้าเรียน ทำงาน หรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธเอกสาร เอกสารที่ไม่ได้รับรับรองจากกงสุลไทย อาจถูกหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ ในประเทศที่เอกสารนั้นๆ จะนำไปใช้ปฏิเสธ เนื่องจากหน่วยงานเหล่านั้นอาจไม่มั่นใจในความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว การรับรองเอกสารจากกงสุลไทยจึงช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธเอกสาร

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย แสดงว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานราชการของไทย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและความน่าเชื่อถือ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสารกับกงสุลไทยนั้น จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของไทย และต้องระบุข้อมูลของผู้ขอรับรองอย่างชัดเจน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสารกับกงสุลไทยนั้น โดยทั่วไปมีดังนี้
 • เอกสารต้นฉบับ (Original) หรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง (Certified Copy)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (Household Registration)

นอกจากนี้ เอกสารบางประเภทอาจจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น
 • กรณีรับรองเอกสารการศึกษา จะต้องมีใบรับรองผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (Diploma)
 • กรณีรับรองเอกสารสมรส จะต้องมีใบทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)
 • กรณีรับรองเอกสารหย่า จะต้องมีใบหย่า (Divorce Certificate)

การรับรองเอกสารจาก NAATI คือการรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI โดย NAATI เป็นองค์กรที่ให้การรับรองนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เอกสารที่รับรองจาก NAATI สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ เอกสารที่มักได้รับการรับรองจาก NAATI เช่น
 • เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • เอกสารประกอบการขอทำธุรกรรมต่าง ๆ
 • เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการทำงาน เป็นต้น
ข้อดีของการรับรองเอกสารจาก NAATI
 • เอกสารที่รับรองจาก NAATI ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • เอกสารที่รับรองจาก NAATI แปลโดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพการแปลถูกต้องและแม่นยำ
 • เอกสารที่รับรองจาก NAATI มีตราประทับรับรองจาก NAATI แสดงถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้
การรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public คือการรับรองเอกสารโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เป็นการรับรองว่าเอกสารนั้นถูกต้องแท้จริงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เอกสารที่รับรองจากทนาย Notary Public สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ได้

เอกสารที่รับรองจากทนาย Notary Public มักเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น
 • เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • เอกสารประกอบการขอทำธุรกิจ
 • เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน
 • เอกสารประกอบการขอมรดก
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สัญญาเช่า หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

ความสำคัญของการรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public เช่น
 • ความถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารคำแปลที่ผ่านการรับรองจากทนาย Notary Public เป็นการรับรองว่าเอกสารนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แปลถูกต้องตามต้นฉบับ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานราชการหรือเอกชนของประเทศปลายทาง
 • ความน่าเชื่อถือ เอกสารคำแปลที่ผ่านการรับรองจากทนาย Notary Public แสดงถึงความน่าเชื่อถือของเอกสาร แสดงให้เห็นว่าเอกสารนั้นได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้

ดังนั้น เอกสารคำแปลที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องผ่านการรับรองจากทนาย Notary Public เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารนั้นถูกต้องตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • Line แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
 • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments