บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสา สถาบันภาษาเอ็นวายซี NYC Thailand

บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ สถาบันภาษาเอ็นวายซี NYC Thailandในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ บนเวทีโลก สถาบันภาษาเอ็นวายซี NYC Thailand เข้าใจดีถึงความท้าทายนี้ จึงมอบบริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท รวมไปถึงภาษาอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ แม่นยำ ตรงเวลา และราคาเป็นธรรม

บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสที่ให้บริการโดยสถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) เป็นหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการการแปลเอกสารที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในภาษาโปรตุเกส

สถาบันภาษาเอ็นวายซี NYC Thailand บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสและภาษาอื่น ๆ ทั่วโลก ครบวงจร ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณถูกต้อง แม่นยำ ตรงกับต้นฉบับ และรวดเร็ว


บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand)

การใช้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสกับสถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการแปลเอกสารในภาษาที่ต้องการ เนื่องจากสถาบันภาษาเอ็นวายซีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาโปรตุเกสด้วย

โดยสถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมักจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษาเพื่อให้บริการแปลที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

การเลือกใช้บริการแปลเอกสารโปรตุเกสกับสถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ช่วยให้คุณได้รับเอกสารที่แปลแล้วตรงตามความต้องการของคุณโดยมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง อย่างไรก็ตาม ควรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและค่าบริการก่อนทำการใช้บริการโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและคุณภาพที่คุณคาดหวังไว้


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand)

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เข้าใจความแตกต่างของภาษาทั้งด้านวัฒนธรรมและบริบท แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงกับต้นฉบับ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย ภาษาฮินดี ภาษาไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการแปลเอกสารอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพสูง


บริการรับรองเอกสาร กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand)

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อให้เอกสารของท่านมีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ในประเทศปลายทาง

บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล

บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของประเทศปลายทาง โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือกงสุลแล้ว สามารถนำไปใช้ในประเทศปลายทางได้

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนบุคคล เป็นต้น

บริการรับรองเอกสาร NAATI

บริการรับรองเอกสาร NAATI เป็นการรับรองความถูกต้องของคำแปลเอกสารจากนักแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก NAATI แล้วสามารถนำไปใช้ในประเทศออสเตรเลียได้

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยทนายความที่ได้รับการรับรองจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนาย Notary Public แล้ว สามารถนำไปใช้ในประเทศต่างๆ ได้

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) มีทนายความผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนบุคคล เป็นต้น

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน


ประเภทเอกสารที่ สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) ให้บริการแปลและรับรอง

สถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) มีความสามารถในการให้บริการแปลและรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น
 • เอกสารทางธุรกิจ : เช่น สัญญาการค้า, เอกสารการตลาด, รายงานการเงิน, และเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ

 • เอกสารทางกฎหมาย : เช่น สัญญา, เอกสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ, เอกสารการขอวีซ่า, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

 • เอกสารทางการแพทย์ : เช่น รายงานการตรวจสุขภาพ, ประวัติการรักษาพยาบาล, และเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ

 • เอกสารทางวิชาการ : เช่น บทความวิจัย, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ

 • เอกสารทางทหาร : เช่น เอกสารทางทหารที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม, และเอกสารทางทหารอื่น ๆ

 • เอกสารทางที่ปรึกษา : เช่น รายงานการวิเคราะห์ทางทัศน์, รายงานการสำรวจ, และเอกสารทางที่ปรึกษาอื่น ๆ

 • เอกสารทางการท่องเที่ยว : เช่น คู่มือการท่องเที่ยว, ข้อมูลท่องเที่ยวทางการแพทย์, และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 • เอกสารส่วนตัว : เช่น หนังสือเดินทาง, หนังสือเกิด, และเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ

 • เอกสารธุรกิจระหว่างประเทศ : เช่น สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารการส่งออก-นำเข้า, และเอกสารธุรกิจระหว่างประเทศอื่น ๆ

หากคุณต้องการบริการแปลและรับรองเอกสารใด ๆ คุณสามารถติดต่อสถาบันภาษาเอ็นวายซี (NYC Thailand) เพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ทันที


ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสกับ NYC Thailand
 1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาที่ NYC Thailand ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล ไลน์ หรือเว็บไซต์
 2. แจ้งประเภทของงานแปล วัตถุประสงค์ในการใช้ และกำหนดเวลาที่ต้องการรับงานแปล
 3. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 4. ลูกค้าชำระค่าบริการ
 5. NYC Thailand จัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาข้อดีของการใช้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสกับ NYC Thailand
 • นักแปลผู้เชี่ยวชาญ : NYC Thailand มีทีมนักแปลภาษาโปรตุเกสที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง มั่นใจได้ว่างานแปลมีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามต้นฉบับ

 • บริการที่หลากหลาย : NYC Thailand ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ

 • ราคาสมเหตุสมผล : NYC Thailand เสนอราคาแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสที่คุ้มค่า เหมาะสมกับประเภทและความยากง่ายของงานแปล

 • บริการรวดเร็ว : NYC Thailand เข้าใจความต้องการของลูกค้า จึงมีบริการแปลด่วนสำหรับเอกสารที่ต้องการความเร่งด่วน

 • สะดวกสบาย : NYC Thailand ให้บริการแปลเอกสารออนไลน์ ลูกค้าสามารถส่งเอกสารและรับงานแปลได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท

NYC Thailand เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสแบบครบวงจร ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ บริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด บริการรวดเร็ว และสะดวกสบาย

NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • Line แผนกแปลภาษา : @NYC168
 • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments