บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ กับ iTS (I Translation Service)NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาฮินดี ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาฮินดี มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีแบบมืออาชีพ พร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารสำหรับศึกษาต่อ เอกสารสำหรับขอวีซ่า เอกสารทางธุรกิจ สัญญา หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนสมรส ใบเกิด ใบรับรองโสด ใบหย่า

นอกจากบริการแปลเอกสาร NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารจากสถาบัน สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public โดยทีมงงานมืออาชีพ เพื่อให้เอกสารคำแปลของทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง


บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี กับ NYC Language Institute
NYC Language Institute เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีในประเทศไทย โดยให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการค้าหรือธุรกิจ สัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

NYC Language Institute มีทีมนักแปลภาษาฮินดีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาฮินดีเป็นอย่างดี นอกจากนี้ NYC Language Institute ยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพงานแปลอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่างานแปลของ NYC Language Institute มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ NYC Language Institute
NYC Language Institute เป็นสถาบันรับแปลเอกสารที่ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 300 ภาษา โดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ เอกสารสื่อมวลชน และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 300 ภาษา ตัวอย่างภาษาที่ให้บริการ เช่น
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษารัสเซีย

บริการรับรองเอกสาร กับ NYC Language Institute
NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุลไทย NAATI และทนาย Notary Public เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้ในหน่วยงานราชการในประเทศไทย

การรับรองเอกสารกับสถานทูต กงสุลไทย
สถานทูตและกงสุลไทยในต่างประเทศมีหน้าที่รับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการในประเทศไทย เพื่อให้เอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ในประเทศที่สถานทูตหรือกงสุลตั้งอยู่ได้ เอกสารที่มักมีการรับรองกับสถานทูตและกงสุลไทย เช่น
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบขับขี่
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ใบรับรองการทำงาน
 • ใบรับรองแพทย์

การรับรองเอกสาร NAATI
NAATI เป็นองค์กรมาตรฐานการแปลแห่งชาติของออสเตรเลีย เอกสารที่ได้รับการรับรอง NAATI จะได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพสูงและมีความถูกต้องตรงตามต้นฉบับ เอกสารที่มักได้รับการรับรอง NAATI เช่น
 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบรับรองบริษัท ใบรับรองภาษี ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองฉีดวัคซีน ผลตรวจเลือด ฯลฯ

การรับรองเอกสารทนาย Notary Public
ทนาย Notary Public เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให้มีหน้าที่รับรองเอกสารต่าง ๆ เอกสารที่ได้รับการรับรองจากทนาย Notary Public จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องตามกฎหมายและสามารถนำไปใช้ได้ในประเทศไทย เอกสารที่มักได้รับการรับรองจากทนาย Notary Public เช่น
 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบรับรองบริษัท ใบรับรองภาษี ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมายรับรอง จดหมายเชิญ ฯลฯ

NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุลไทย NAATI และทนาย Notary Public เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้ในหน่วยงานราชการในประเทศไทย หากคุณกำลังมองหาบริการรับรองเอกสารที่มีคุณภาพสูง และบริการที่รวดเร็วทันใจ NYC Language Institute เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าและน่าเชื่อถือทำไมต้องใช้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร กับสถาบันภาษา NYC Language Institute

การใช้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีและบริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสารมีความสำคัญมากสำหรับหลายสาเหตุ และสถาบันภาษา NYC Language Institute

 • ความแม่นยำและความเชื่อถือ : NYC Language Institute อาจมีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการให้บริการแปลเอกสารและบริการรับรองเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกประเภทและภาษาทั่วโลก ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความแม่นยำและคุณภาพของการแปลเอกสารของคุณ

 • ความหลากหลายของภาษาและประเภทของเอกสาร : บริการแปลเอกสารที่มีความยาวนานและความเชี่ยวชาญจะมีความสามารถในการรับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอวีซ่า การศึกษาต่อ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับราชการ นอกจากนี้ยังสามารถรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอต่าง ๆ เช่น การยื่นคำขอวีซ่า การสมัครงานต่างประเทศ หรือการยื่นคำขอเพื่อรับการรับรองทางกฎหมาย ซึ่งมีความสำคัญในกรณีที่คุณต้องการให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 • การรับรองเอกสาร : บริการรับรองเอกสารมีความสำคัญเมื่อคุณต้องการให้เอกสารของคุณได้รับการยืนยันว่ามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ การรับรองเอกสารเป็นการยืนยันว่าเอกสารที่แปลมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความสำคัญในกรณีที่เอกสารเป็นเชิงกฎหมายหรือสำคัญ

 • ความสะดวกสบาย : NYC Language Institute มีสาขาให้บริการกว่า 20 สาขาทั่วประเทศไทย และมีช่องทางบริการออนไลน์ ซึ่งทำให้คุณสามารถรับบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คุณสะดวกและประหยัดเวลา

การเลือกบริการแปลเอกสารและบริการรับรองเอกสารที่มีคุณภาพสำหรับความต้องการของคุณมีความสำคัญ เนื่องจากเอกสารมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อทางธุรกิจ และการรับรองความถูกต้องของเอกสารสามารถมีผลต่อความสำเร็จของคุณในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกิจและสื่อสารในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • Line แผนกแปลภาษา : @NYC168
 • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments