บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ NYC Language Instituteการแปลเอกสารเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคำนึงถึงความหมายและบริบทของข้อความต้นฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านที่อ่านข้อความฉบับแปลเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องตรงกับต้นฉบับ

NYC Language Institute คือสถาบันแปลภาษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี อาหรับ รัสเซีย โปรตุเกส พม่า อินโดนีเซีย มาเลย์ เป็นต้น

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก สถาบันแปลภาษา NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทีมนักแปลของ NYC Language Institute ทุกคนผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด มีทั้งนักแปลที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักแปลที่มีประสบการณ์ทำงานแปลเอกสารมาอย่างยาวนาน


NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนตัว เป็นต้น ทีมนักแปลของ NYC Language Institute จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาใช้ในการแปลเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่ายบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษแล้ว NYC Language Institute ยังมีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมนักแปลของ NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 300 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อิตาลี เยอรมัน อาหรับ อินโดนีเซีย มาเลย์ ฝรั่งเศส ยูเครน สวีเดน และอื่นๆบริการรับรองเอกสาร

NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI ทนายNotary Public โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทีมนักแปลของ NYC Language Institute จะช่วยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและรับรองเอกสารให้ถูกต้องตามขั้นตอน


NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารสำหรับเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนตัว เป็นต้นNYC Language Institute ให้บริการแปลภาษาอังกฤษทุกประเภท เช่น
 • เอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบสมรส ใบรับรองโสด ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ฯลฯ
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบเกรด ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองจบการศึกษา ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสุขภาพ ใบรับรองการฉีดวัคซีน ฯลฯ
 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น จดหมายรับรอง หนังสือมอบอำนาจ บันทึกข้อความ ฯลฯ


การใช้บริการแปลเอกสารกับ NYC Language Institute สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการแปลเอกสารกับ NYC Language Institute ได้หลากหลายช่องทาง เช่น
 • โทร : 061-9865666
 • Line ID แผนกแปล : @NYCTranslation
 • Website : https://www.nyclanguageinstitute.com/
เมื่อติดต่อสอบถามแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการแปล เช่น ประเภทเอกสาร ภาษาต้นฉบับ ภาษาปลายทาง ขอบเขตการแปล เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 : จัดส่งเอกสาร
เมื่อทราบรายละเอียดการใช้บริการแล้ว สามารถจัดส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้กับทาง NYC Language Institute ได้ตามช่องทางที่สะดวก เช่น
 • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่สาขาของ NYC Language Institute
 • จัดส่งเอกสารทางอีเมล / ไลน์

ขั้นตอนที่ 3 : รับเอกสารแปล
เมื่อ NYC Language Institute แปลเอกสารเสร็จแล้ว จะจัดส่งเอกสารแปลให้กับลูกค้าตามช่องทางที่แจ้งไว้


ระยะเวลาในการแปลเอกสาร
ระยะเวลาในการแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารและปริมาณเอกสาร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ แต่หากเอกสารมีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่านั้น


ราคาค่าแปลเอกสาร
ราคาค่าแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง โดยปกติจะคิดราคาตามจำนวนหน้าของเอกสาร แต่หากเอกสารมีเนื้อหาที่ยากต่อการแปลหรือต้องการการแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจมีค่าแปลที่สูงกว่า


เหตุผลที่คุณควรใช้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับ NYC Language Institute ดังนี้
 • ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ NYC Language Institute ดำเนินธุรกิจด้านภาษามาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 300 ภาษา สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางเทคนิค และอื่นๆ

 • ความถูกต้องแม่นยำ NYC Language Institute ให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำของคำแปลเป็นอย่างมาก นักแปลทุกคนของเราได้รับการคัดสรรอย่างเข้มงวด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับประเภทเอกสารที่ต้องการแปล จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคำแปลของเราถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

 • ความเป็นมืออาชีพ NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารอย่างมืออาชีพ เรามีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแปลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและตรงเวลา

 • ราคาที่สมเหตุสมผล NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานที่เรามอบให้

นอกจากนี้ NYC Language Institute ยังมีบริการอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาแบบครบวงจร เช่น บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI ทนายNotary Public บริการแปลล่าม บริการรับแปลเอกสารออนไลน์ และอื่นๆ อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่มีคุณภาพ ไว้วางใจได้ และราคาสมเหตุสมผล NYC Language Institute คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : nycli@ilc.ltd

0 Comments