บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) โดยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 12 ปี - NYC LANGUAGE INSTITUTE

NYC LANGUAGE INSTITUTE บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) โดยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 12 ปี
    การเติบโตของประชากรที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการติดต่อและการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญมาก ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ เอกสารที่ต้องการแปลมักมีความซับซ้อน และความถูกต้องของการแปลภาษามีผลสำคัญต่อความสำเร็จของกิจการและการสื่อสารระหว่างประชากรนานาชาติ


ภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) มีดังนี้

 • ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการและภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศออสเตรีย ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรียพูดภาษาเยอรมัน ประมาณ 90% ของประชากร ภาษาเยอรมันที่พูดในประเทศออสเตรียเป็นภาษาถิ่นที่เรียกว่า "ออสโตร-บาวาเรีย" (Austro-Bavarian) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันที่พูดในภูมิภาคบาวาเรียของเยอรมนีมาก ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การปกครอง สื่อมวลชน และชีวิตประจำวันในประเทศออสเตรีย


 • ภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่พูดกันมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศออสเตรีย ประชากรประมาณ 2% ของประชากรพูดภาษาโครเอเชีย ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Burgenland ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย


 • ภาษาฮังการี เป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่พูดกันมากที่สุดเป็นอันดับสามในประเทศออสเตรีย ประชากรประมาณ 2% ของประชากรพูดภาษาฮังการี ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Burgenland ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย


 • ภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่พูดกันมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในประเทศออสเตรีย ประชากรประมาณ 1% ของประชากรพูดภาษาสโลวีเนีย ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Carinthia ทางใต้ของประเทศออสเตรีย


 • ภาษาโรมานี เป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่พูดกันมากที่สุดเป็นอันดับห้าในประเทศออสเตรีย ประชากรประมาณ 0.5% ของประชากรพูดภาษาโรมานี ภาษาโรมานีเป็นภาษาของชาวยิปซี ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 13


    นอกจากภาษาเหล่านี้แล้ว ยังมีภาษาอื่นๆ ที่พูดกันในประเทศออสเตรีย เช่น ภาษาเช็ก ภาษาสโลวัก ภาษาตุรกี ภาษาเซอร์เบีย ภาษาโครเอเชีย ภาษาสโลวีเนีย ภาษาอิตาลี และภาษายิดดิช ภาษาเหล่านี้มักพูดกันในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือผู้อพยพจากประเทศต้นกำเนิดของภาษานั้น ๆ


การอธิบายเพิ่มเติม

 • ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรียมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรียเป็นอย่างมาก ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และเอกสารราชการต่างๆ ของประเทศออสเตรีย


 • ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวโครเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Burgenland ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาค Burgenland


 • ภาษาฮังการีเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวฮังการีที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Burgenland ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย ภาษาฮังการีเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาค Burgenland


 • ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวสโลวีเนียที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาราชการของภูมิภาค Carinthia ทางใต้ของประเทศออสเตรีย ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาค Carinthia


 • ภาษาโรมานีเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวยิปซีที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย ภาษาโรมานีเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวยิปซี


การยกตัวอย่าง

 • ตัวอย่างการใช้ภาษาเยอรมันในการศึกษาในประเทศออสเตรีย เช่น นักเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะต้องเรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลัก หนังสือเรียน ตำรา และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มักใช้ภาษาเยอรมัน


 • ตัวอย่างการใช้ภาษาโครเอเชียในสื่อมวลชนในประเทศออสเตรีย เช่น มีหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาโครเอเชียตีพิมพ์ในประเทศออสเตรีย นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นภาษาโครเอเชีย


 • ตัวอย่างการใช้ภาษาฮังการีในชีวิตประจำวันในประเทศออสเตรีย เช่น ชาวฮังการีที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียมักใช้ภาษาฮังการีในการสื่อสารกันในครอบครัวและเพื่อนฝูง


 • ตัวอย่างการใช้ภาษาสโลวีเนียในวัฒนธรรมในประเทศออสเตรีย เช่น รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นภาษาสโลวีเนีย
บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมทุกประเภท


     NYC LANGUAGE INSTITUTE เรารับประกันบริการแปลภาษาทุกรูปแบบและทุกระดับความซับซ้อน ทีมงานของเราประกอบด้วยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ซึ่งจะให้ความแม่นยำและความเข้าใจลึกลงในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เป้าหมาย


    ไม่ว่าคุณจะต้องการบริการแปลทางธุรกิจ, ทางการแพทย์, ทางกฎหมาย, หรือแม้กระทั่งเอกสารทางการศึกษา เรามีทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญในทุกสาขา ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างเต็มที่


รับรองเอกสารทุกประเภท


    การรับรองเอกสารมีความสำคัญในกระบวนการทำธุรกิจและการสื่อสารทางราชการ ที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE เรามีทนาย Notary Public ที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสาร ทำให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและมีผลสำคัญในทุกกรณี


นักแปล NAATI และบริการวีซ่าครบวงจร


    เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพของการแปล เรามีนักแปล NAATI ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทำให้การแปลของเรามีความน่าเชื่อถือและมีผลสำคัญในทุกสถานการณ์


    นอกจากนี้ เรายังมีบริการวีซ่าครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียได้อย่างสะดวกสบาย ทีมงานของเราจะช่วยคุณทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อให้คุณได้รับวีซ่าที่คุณต้องการ
สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและความเอาใจใส่


    NYC LANGUAGE INSTITUTE เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ, ความเร่งด่วน, และความเอาใจใส่ในทุกๆ งานที่เรารับผิดชอบ ความรวดเร็วและความแม่นยำในการส่งมอบเอกสารเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเป็นที่เลือกของลูกค้าทั่วไปและธุรกิจในการต้องการบริการแปลและรับรองเอกสาร


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 083-2494999, Line Official ID : @NYC168, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments